3 phương pháp phân tích trong giao dịch

0 comment 59 lượt xem

Thitruongdautu.net – Ba phương pháp phân tích thị trường tài chính thường thấy là: Phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và cảm tính. Mỗi phương pháp phân tích đều có những giá trị riêng của nó và không có phương pháp nào là tuyệt đối. Chọn linh hoạt phương pháp nào để áp dụng cho chiến lược giao dịch có thể ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu hoạt động giao dịch thông qua việc sử dụng các mẫu xu hướng, chuyển động giá và khối lượng giao dịch. Phân tích cơ bản là nghiên cứu sự chuyển động của giá để xác định giá trị của tài sản. Phân tích cảm tính là cảm nhận thị trường thông qua nghiên cứu tâm lý đám đông.

3 phương pháp phân tích trong giao dịch

Xem thêm:

Định nghĩa công cụ phân tích

Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản và cảm tính ở chỗ là nhà giao dịch thường quan tâm đến giá và khối lượng giao dịch. Các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật như các mẫu biểu đồ, chỉ báo dao động và xu hướng để xác định tài sản giao dịch sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai.

Phân tích cơ bản dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô để xác định giá trị dài hạn và ngắn hạn của tài sản. Phân tích cơ bản xem xét các yếu tố không thể đo lường trong biểu đồ giá. Một số yếu tố này bao gồm cung / cầu, sức mạnh kinh tế và tăng trưởng kinh tế.

Phân tích theo cảm tính thường được mô tả là “đọc tin tức”. Tuy nhiên, nó gần với “price action (hành động giá)” hơn. Việc đọc tiêu đề các tin tức báo chí có thể đánh lừa nhà giao dịch. Phân tích theo cảm tính có thể hiệu quả hơn trong ngắn hạn với phân tích kỹ thuật nhưng về lâu dài phân tích cơ bản có thể sẽ chiếm ưu thế hơn. Chỉ giao dịch dựa vào phân tích cảm tính có thể có hiệu quả nhưng nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn khi sử dụng phương pháp này. Tin tức không xảy ra hằng ngày đối với mọi tài sản giao dịch.

Sử dụng ba phương pháp phân tích như thế nào và khi nào?

Mỗi nhà giao dịch sẽ có một phương pháp khác nhau để phân tích tài sản giao dịch mà họ đầu tư. Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sẽ bỏ qua các phân tích kỹ thuật cơ bản. Họ tự tin vào các thống kê các tín hiệu giao dịch và cho rằng các yếu tố cơ bản đã được định giá trong phân tích của họ.

Các nhà giao dịch cơ bản có xu hướng giao dịch dựa trên nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô hoặc dài hạn, sau đó điều chỉnh chiến lược giao dịch theo các tin tức cơ bản về kinh tế vi mô hoặc ngắn hạn.

Khác với phân tích kỹ thuật là tập trung vào xu hướng, hoạt động thị trường, phân tích cơ bản sử dụng các dữ liệu sẵn có để xác định giá trị tài sản giao dịch. Ngược lại với các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật thường cho rằng các thông tin họ cần đều nằm ở trên biểu đồ. Phân tích cơ bản xem xét các khía cạnh kinh tế, chính trị xã hội. Cả 2 phương pháp không phải là phương pháp tối ưu duy nhất. Để giao dịch hiệu quả cần kết cần cả 2 phương pháp.

Phân tích theo cảm tính thị trường thường được áp dụng bởi các trader thích hành động. Nhà giao dịch theo cảm tính thường nhận thấy các dấu hiệu về các bài báo cáo sau đó kỳ vọng thị trường sẽ đi theo xu hướng nào.

Hơn nữa, nhà giao dịch có thể xem qua biểu đồ để xác định động lượng của hành động giá.Trong phương pháp này để an toàn hơn nhà giao dịch có thể kết hợp với phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhiều nhà đầu tư triển mạnh với chiến lược giao dịch ngắn hạn, số còn lại cần giao dịch dài hạn để thành công. Một cách tiếp cận toàn diện là sử dụng cả hai khung thời gian và áp dụng cả ba loại phân tích.

Kết luận

Không có phương pháp giao dịch nào tốt hơn phương pháp giao dịch khác. Tuy nhiên khi đo lường rủi ro giao dịch, phân tích kỹ thuật có lẽ là chiến lược hiệu quả để quản lý rủi ro. Thêm vào đó khi phân tích kỹ thuật có nhiều công cụ phân tích để kiểm tra lại các lý thuyết giao dịch.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói phổ biến về việc không nên giữ tất cả trứng trong một giỏ. Đây là một cách nói rằng bạn không nên chỉ dựa vào một phương pháp để đạt được thành công. Điều này cho thấy rằng giao dịch kết hợp giữa phân tích kỹ thuật, cơ bản và tâm lý có thể là cách tiếp cận tốt nhất với khả năng kiểm soát rủi ro nhiều hơn. Nếu bạn thích giao dịch hành động thì giao dịch theo cảm tính có lẽ là tốt nhất, với điều kiện bạn sử dụng các điểm biểu đồ kỹ thuật để kiểm soát rủi ro.